voor en na school

voor- en naschoolse opvang

Kinderopvang SKW

Kinderopvang SKW is een enthousiaste, ambitieuze en professionele organisatie. Relatief klein en daardoor flexibel, met korte overleglijnen. Kinderopvang SKW staat vooral voor betrouwbare kinderopvang. De kwaliteit, de continuïteit en het pedagogisch beleid staan hoog in het vaandel.

De missie van de Kinderopvang SKW is het verzorgen van kwalitatief goede kinderopvang, die aansluit bij de leefwereld en leefomgeving van kinderen.

SKW zal haar bijdrage leveren om er voor te zorgen dat de dagen van de kinderen niet uit allemaal losse stukjes bestaan, maar één geheel vormen. Met Dynamo en De Amstel stellen we het ontwikkelingsniveau van uw kind centraal en laten dat bepalend zijn voor de activiteiten waar het aan kan deelnemen.

Kinderopvang SKW is een stichting en heeft geen winstdoelstelling.

Voor contactgegevens zie www.kinderopvang-skw.nl 

 

Andere kinderopvangorganisaties

Momenteel gaan onze leerlingen ook naar kinderopvangorganisaties Kids Aktief (https://kidsaktief.nl/oost) en Kindergarden (https://www.kindergarden.nl/vestigingen/amsterdam/kinderopvang-amsterdam-fizeau/kdv). Zij halen de kinderen op van school.