nieuws

23 september Start project Plastic Whale

2 september, 2019

Op 23 september starten we met het project Plastic Whale. Kinderen verzamelen plastic afval in de buurt, en een klas gaat zelfs vissen op plastic in de grachten.

17 september Informatieavond

2 september, 2019

Op 17 september organiseren we de jaarlijkse informatieochtend in de klassen van 17.00 tot 18.00 uur. De leerkrachten vertellen dan over het reilen en zeilen in de groep.

13 september Sportochtend groep 3-8, studiemiddag

2 september, 2019

Op 13 september organiseren we een sportochtend voor groep 3 tot en met groep 8 in de Watergraafsmeer. De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij, het schoolteam heeft een studiemiddag.

11 september Informatieochtend

2 september, 2019

Op 11 september organiseren we een informatieochtend voor belangstellende ouders van 9.00 tot 10.00 uur. U kunt zich aanmelden hiervoor door een mail te sturen naar info@mkcdeamstel.nl.

12 juli t/m 25 augustus Zomervakantie

21 juni, 2019

Van 12 juli tot en met 25 augustus heeft de school zomervakantie. De opvang is geopend. Op maandag 26 augustus start het nieuwe schooljaar.

5 juli feest: afsluiting schooljaar

21 juni, 2019

Op vrijdag 5 juli organiseert de OR een feestelijke afsluiting van het schooljaar voor
kinderen, ouders en leerkrachten. Een mooi moment om terug te kijken op het
schooljaar, de leerkracht van je kind te bedanken maar ook om alvast kinderen uit je
nieuwe klas te leren kennen. Het is niet op school maar in de speeltuin Amsteldorp
(Fizeaustraat 37) tussen 16.00 – 19.00 uur. Goed om te weten: het is de bedoeling dat
een ieder voor zichzelf/het gezin iets te eten of drinken meeneemt! Voor vragen kunt
u contact opnemen met ouderraad@mkcdeamstel.nl

26 juni Informatieochtend belangstellende ouders

21 juni, 2019

Op donderdag 26 juni organiseren we een informatieochtend op onze school van 9.00 tot 10.00 uur. Aanmelden kan via een mail naar cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl

15 maart Landelijke staking onderwijs

25 januari, 2019

Op 15 maart staakt het onderwijzend personeel in Nederland.

13 maart Informatieochtend belangstellende ouders

25 januari, 2019

Op 13 maart is er een informatieochtend voor belangstellende ouders van 9.00 tot 10.00 uur. Op deze bijeenkomst zullen medewerkers van de school, kinderopvang SKW en de voorschool Dynamo aanwezig zijn.

25 februari Studiedag

25 januari, 2019

Op 25 februari, aansluitend aan de voorjaarsvakantie, heeft de school een studiedag en worden we bijgeschoold in BHV.