praktische zaken

ziekmeldingen

Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is, verwachten wij dat u dit telefonisch laat weten.
U kunt dit doen tussen 08.00 en 08.30 uur op telefoonnummer 020-3706705. Als wij niet in de gelegenheid zijn op te nemen, laat u dan een voicemailbericht achter.

Wilt u verlof aanvragen, dan kan dit onder bepaalde voorwaarden met een verlofformulier van Leerplicht. U kunt dit verlofformulier bij de teamleiding aanvragen. Verlof aanvragen kan alleen als sprake is van ‘gewichtige omstandigheden.’ Wat deze omstandigheden zijn, omschrijft Leerplicht in het verlofformulier. Bij twijfel overlegt de teamleiding met de Leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim moet door de school bij de Leerplichtambtenaar worden gemeld.