praktische zaken

start en einde van de dag

Start van de dag

Om 8.15 uur gaat de buitendeur open, en worden de kinderen verwelkomd door een teamlid. Bij de klas begroet het kind de leerkracht. Het kind geeft het eigen plantje water, zet het in de vensterbank en start zelfstandig een werkje in de klas.

Om 8.25 uur begint de leerkracht aan de ronde in de klas om de kinderen lesjes te geven. Ouders verlaten na het wegbrengen van hun kind(eren) de school. Om 8.30 uur begint de schooldag officieel. We organiseren lesjesochtenden/-middagen waarop ouders in de klas welkom zijn om werkjes van hun kind te bekijken. Ook helpen ouders ons aan het begin van de dag regelmatig met het lezen met kinderen of voorlezen, het oefenen van tafels of het vergroten van de woordenschat. Als u daarbij ook wilt helpen, kunt u dit aangeven bij de leerkracht.

Einde van de dag

Om 14.15 uur eindigt de dag voor de kinderen. Wij willen we graag dat u op uw kind wacht buiten de hekken van het schoolplein. Zodra uw kind u ziet, zegt het de leerkracht gedag. Indien u iets later bent worden we hiervan graag op de hoogte gesteld. De kinderen worden dan mee terug naar binnen genomen.