informatie

gebouw en omgeving

Amstelkwartier is een nieuwe wijk in Stadsdeel Oost waar in totaal gedurende de komende jaren zo’n drieduizend woningen komen. Deze woningen worden gerealiseerd in combinatie met verschillende voorzieningen waaronder een kleine haven, winkels, een hotel, verscheidene horeca en MKC de Amstel, een integraal kindcentrum waarvan Montessorischool de Amstel een onderdeel is.

Sinds voorjaar 2014 is MKC de Amstel gevestigd in een nieuw gebouw aan de Welnastraat 845. We gebruiken de ingang aan de schoolpleinzijde, Markonstraat 1.

Montessorischool de Amstel heeft in schooljaar 2020-2021 13 lokalen in gebruik. Op de begane grond bevindt zich verder de Voorschool (Dynamo) en de voor- en naschoolse opvang (SKW). Verder bevindt zich op de begane grond het speellokaal en een gemeenschappelijke ruimte die gebruikt wordt voor uitvoeringen en presentaties en door de naschoolse opvang. Daarnaast is er een gymzaal op de 1e verdieping waar de leerlingen gebruik van maken.

Brengen en halen

Wij zijn  voorstanders van het brengen en halen van de kinderen op de fiets, lopend of met het OV.

Wij verzoeken u, om als u met de auto komt, deze niet te parkeren op de stoep voor het plein maar in de daarvoor bestemde parkeervakken in de Amstelvlietstraat. De parkeerruimte is beperkt, en er wordt regelmatig door de gemeente gecontroleerd op foutparkeerders.