visie

visie in het kort

Kinderen opleiden tot zelfstandige, zelfbewuste  mensen met oog voor elkaar en de wereld om hen heen. Kinderen een stevige basis meegeven en hun talenten laten ontwikkelen, zodat ze de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dat is waar Montessorischool De Amstel voor staat.

Kinderen floreren in een goed pedagogisch klimaat, op een school waar kinderen zich welkom en veilig voelen, waar ze werkelijk gezien worden. Wij besteden veel aandacht aan dit klimaat. Elke morgen krijgen alle kinderen een hand bij de schooldeur, en bij hun eigen klas. In de klas wordt veel aandacht besteed aan samenwerken, aan elkaar helpen, aan een rustige werksfeer en aan het rekening houden met elkaar. Leerlingen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in een groep, waardoor kinderen ervaren hoe het is om de jongste, middelste of oudste te zijn. Ze leren van en met elkaar. Daarbij doorbreken we regelmatig de grenzen van de eigen klas. Bovenbouwleerlingen lezen boekjes voor aan jonge kinderen. Onderbouwkinderen luisteren naar een spreekbeurt in een middenbouwgroep. Alle kinderen luisteren naar elkaars gedichten in de poëzieweek en kijken naar elkaars act tijdens het Open Podium.  De leerkrachten dragen daarbij zorg voor hun eigen leerlingen, maar ook voor die uit een andere groep: er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen en daarmee het pedagogisch klimaat.

Door tastbare materialen van papier of hout te combineren met digitale leermaterialen, het zogheten ‘blended learning’, bieden we het beste van twee werelden. Kinderen leren van tastbaar montessorimateriaal, zoals van houten kubussen, lezen uit boeken van papier, rekenen op ruitjesbladen. Maar ze maken ook sommen op Rekentuin, leren Engels via het digibord en taal op hun computers. Zo ontwikkelen leerlingen hun basisvaardigheden  als ook de 21e-eeuwse vaardigheden zoals ICT geletterdheid.

Tot deze zogeheten 21e-eeuwse vaardigheden behoren ook de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid en het probleemoplossend vermogen. Maria Montessori beschreef dit met de zin: ‘Help mij het zelf te doen.’ Zodra de kinderen bij ons op school komen, stimuleren we de zelfstandigheid. Ze hangen zelf hun jassen op, pakken hun tassen uit, verzorgen hun plantje en gaan aan het werk. De lage, open kasten maken dat kinderen zelf hun werkjes kunnen pakken en opruimen. Ze leren hun werk zelf te plannen en op hun werk te reflecteren. Kinderen volgen daarbij globaal dezelfde ontwikkelingslijn. De leerkrachten geven binnen deze ontwikkelingslijn de benodigde begeleiding aan de kinderen. Deze begeleiding verschilt per kind: soms is meer intensieve begeleiding nodig, soms is juist uitdagender lesmateriaal nodig. Wij bieden passend onderwijs aan alle leerlingen. Daarbij werken we intensief samen met ouders en verzorgers: alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Kinderen zijn onderdeel van de klas, een gezin, de buurt, de stad, ons land en de wereld van nu en in de toekomst. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om goed te zorgen voor elkaar en anderen, en zorg te dragen voor de wereld om zich heen. Planten en dieren spelen daarom een belangrijke rol op onze school. Elke klas heeft klassendiertjes. In grote plantenbakken kweken we groentes, en de appel- en perenbomen voorzien ons van fruit. De bovenbouw gaat op schoolreis naar een boerderij waar de kinderen helpen de dieren te verzorgen. Samen bedenken hoe we duurzaamheid kunnen bevorderen en het milieu minder kunnen belasten, bijvoorbeeld door het scheiden van afval.  We proberen daarmee ook het kritisch denken en het bewust maken van keuzes te stimuleren.