visie

visie in het kort

Kinderen opleiden tot zelfstandige, zelfbewuste  mensen met oog voor elkaar en de wereld om hen heen. Kinderen een stevige basis meegeven en hun talenten laten ontwikkelen, zodat ze de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dat is waar Montessorischool De Amstel voor staat.

Kinderen floreren in een goed pedagogisch klimaat, op een school waar kinderen zich welkom en veilig voelen, waar ze werkelijk gezien worden. Wij besteden veel aandacht aan dit klimaat. Elke morgen krijgen alle kinderen een hand bij de schooldeur, en bij hun eigen klas. In de klas wordt veel aandacht besteed aan samenwerken, aan elkaar helpen, aan een rustige werksfeer en aan het rekening houden met elkaar. Leerlingen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in een groep, waardoor kinderen ervaren hoe het is om de jongste, middelste of oudste te zijn. Ze leren van en met elkaar. Daarbij doorbreken we regelmatig de grenzen van de eigen klas. Bovenbouwleerlingen lezen boekjes voor aan jonge kinderen. Onderbouwkinderen luisteren naar een spreekbeurt in een middenbouwgr