informatie

MR en OR

Voor een goede samenwerking tussen ouders en het team van Montessorischool de Amstel zijn de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad belangrijke organisaties. Wij hechten veel waarde aan de mening van onze ouders en denken graag samen na over onze school.

De MR is een wettelijk adviesorgaan waarin een vastgesteld aantal leerkrachten en ouders zitting neemt. De MR denkt mee over beleidszaken die betrekking hebben op de school. Wettelijk is bepaald op welke onderdelen de MR advies- en welke inspraakrecht heeft.
De MR bestaat uit: Neeltje Jobse (leerkracht), Bart van Ee (leerkracht), Liesbeth Kluin (leerkracht) Anna-Rixt de Voogd (ouder), Suzanne van der Vlugt (ouder, voorzitter).

De OR bestaat uit verschillende actieve ouders (met Philomeen Ackermans als voorzitter en Jaap Wieland als penningmeester) en Kitty Versteegen en Annemarie Beekman als vertegenwoordigers van het schoolteam. De Ouderraad kan altijd versterking gebruiken voor het organiseren van feestelijke activiteiten, ouderparticipatie, tuinieren en andere activiteiten in en rondom de school. De OR is bereikbaar via ouderraad@mkcdeamstel.nl.

De eerstvolgende OR- en MR vergaderingen vindt u in onze agenda.

De MR volgt het medezeggenschapsreglement van STAIJ, de stichting waartoe onze school behoort. Reglement_MR_PO_jan_2017 def

De agenda voor de eerstvolgende MR-vergadering kunt u hier inzien: Agenda MR 19 oktober 2020

 

De notulen van de MR kunt u nalezen door op onderstaande links te klikken:

Notulen MR 17-06-2020

Notulen MR 24-04-2020

Notulen  MR 05-03-2020

MR Notulen oktober 2018

MR-notulen-juli 2018

Vergaderregels MR MKC de Amstel

Agenda MR vergadering 2 oktober 2018

MR-notulen 15-5-18

Notulen MR 16-3-18

25-1-2017 Notulen GMR Notulen MR vergadering 13 januari 2015

notulen MR vergadering 15 juni 2015

Notulen MR 3 nov 2015

notulen MR vergadering 1 september 2015

notulen MR vergadering 20 januari 2016

notulen MR vergadering 8 maart 2016

noulen MR vergadering 22 juni 2016

Notulen MR vergadering 14 november 2016

Notulen MR vergadering 1 maart 2017

notulen MR vergadering 5 juli 2017

Notulen dinsdag 20 november 2017

 

 

De documenten van de OR kunt u nalezen door op onderstaande links te klikken:

Begroting OR 2017-2018

or-resultaat-2015-2016