IMG_7542

informatie

MR en OR

Voor een goede samenwerking tussen ouders en het team van Montessorischool de Amstel zijn de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad belangrijke organisaties. Wij hechten veel waarde aan de mening van onze ouders en denken graag samen na over onze school.

De MR is een wettelijk adviesorgaan waarin een vastgesteld aantal leerkrachten en ouders zitting neemt. De MR denkt mee over beleidszaken die betrekking hebben op de school. Wettelijk is bepaald op welke onderdelen de MR advies- en welke inspraakrecht heeft.
De MR bestaat uit vier leden: Saskia Struijk (leerkracht), Ilse Witteveen (leerkracht), Fleur Sprangers (ouder), Annekatrien den Engelsen (ouder).

De OR bestaat uit verschillende actieve ouders (met Philomeen Ackermans als voorzitter en Jaap Wieland als penningmeester) en Tessa Tebbenhof en Judith van Hal  als vertegenwoordigers van het schoolteam. De Ouderraad kan altijd versterking gebruiken voor het organiseren van feestelijke activiteiten, ouderparticipatie, tuinieren en andere activiteiten in en rondom de school. De OR is bereikbaar via ouderraad@mkcdeamstel.nl.

De eerstvolgende OR- en MR vergaderingen vindt u in onze agenda.

De MR volgt het medezeggenschapsreglement van STAIJ, de stichting waartoe onze school behoort. Reglement_MR_PO_jan_2017 def

Agenda MR 20-11-17 vindt u de agenda voor de eerstvolgende MR-vergadering op 20 november van 18.00 tot 19.00 uur.

De notulen van de MR kunt u nalezen door op onderstaande links te klikken:

 

25-1-2017 Notulen GMR Notulen MR vergadering 13 januari 2015

notulen MR vergadering 15 juni 2015

Notulen MR 3 nov 2015

notulen MR vergadering 1 september 2015

notulen MR vergadering 20 januari 2016

notulen MR vergadering 8 maart 2016

noulen MR vergadering 22 juni 2016

Notulen MR vergadering 14 november 2016

Notulen MR vergadering 1 maart 2017

notulen MR vergadering 5 juli 2017

 

De documenten van de OR kunt u nalezen door op onderstaande links te klikken:

Begroting OR 2017-2018

or-resultaat-2015-2016