aanmelden

aanmeldprocedure zij-instromers

Procedure zij-instromers
Ouders van mogelijke zij-instroomkinderen (kinderen die bij ons naar school willen komen en al 4 jaar of ouder zijn) vragen we altijd om eerst een informatieochtend te bezoeken. Wij zijn een montessorischool waarop individueel gewerkt wordt, via ‘blended’ methodes, en we willen voorkomen dat ouders op onze school niet vinden wat ze zoeken. Vervolgens kunnen kinderen aangemeld worden als zij-instromer.

NB: Voor het huidige schooljaar 2021-2022 is zij-instroom op dit moment niet mogelijk, alle groepen zitten vol. Neem contact op met de teamleiding als u uw kind op de wachtlijst wil plaatsen via teamleiding@mkcdeamstel.nl.

Mocht er ruimte zijn voor plaatsing dan vragen we om een aanmeldformulier in te vullen. Vervolgens nemen wij contact op met de huidige school om teĀ  informeren naar het kind, en te horen wat de onderwijsbehoeften zijn. Met deze gegevens proberen wij in te schatten of wij een plekje in onze huidige groepen hebben voor een kind – wat afhangt van de onderwijsbehoeften van een kind maar ook van de groepssamenstelling van onze huidige groepen. Vervolgens nodigen wij ouders en kind uit voor een gesprek, waarbij we wederzijdse verwachtingen uitspreken, en nagaan of wij het kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Pas daarna besluiten wij als school of wij een kind een plekje kunnen aanbieden.

Deze procedure hanteren we omdat we erg veel aanvragen krijgen voor zij-instroom, en voor onze huidige kinderen en nieuwe kinderen het onderwijs willen bieden dat ze nodig hebben.

Wanneer de informatie-ochtenden plaatsvinden staat in de ouderagenda op de website. Je kunt je aanmelden via teamleiding@mkcdeamstel.nl.