aanmelden

aanmeldformulier startende kleuters

Aanmelden

Aanmelden voor de basisschool kan alleen met een aanmeldformulier. Ouders met kinderen van 3 jaar ontvangen een brief van de gemeente Amsterdam met het aanmeldformulier. Een kind kan op elke basisschool in Amsterdam worden aangemeld. Wat moet u doen?

  1. Controleer of de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier kloppen
  2. Vul het formulier volledig in
  3. Zet de scholen van uw keuze in de juiste volgorde. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna nummer 2 etc.
  4. Onderteken het aanmeldformulier
  5. Lever het aanmeldformulier in bij de school van uw eerste keuze
  6. U ontvangt een bewijs van aanmelding. Het is belangrijk om te controleren of de gegevens op het aanmeldbewijs correct zijn.

Mocht u het originele formulier kwijt zijn geraakt dan vindt u hier een blanco formulier: aanmeldformulier-schooljaar-2017-2018-zonder-voorgedrukte-gegevens-1

Let op: op het aanmeldformulier dat u thuis heeft ontvangen staan uw adresgegevens en de geboortedatum van uw kind gedrukt. Als u het blanco aanmeldformulier gebruikt, moet u bewijzen meenemen die aantonen wat uw adres is en wat de geboortedatum is van uw kind. Als bewijs van woonadres kunt u uw koop/huuracte meenemen of een uittreksel van de gemeentelijke basisinformatie. Als bewijs van de geboortedatum kunt u het uittreksel geboorteregister meenemen.

 

Jaarplanning 2016

Eerste plaatsing 2016-2017: voor kinderen geboren tussen 1 sept. en 31 december 2012.

t/m 22 febr: Uiterste inleverdatum aanmelding;

23 febr: Scholen verwerken alle aanmeldingen in SR (Scholenring);

24-25 febr: Projectleiding controleert registraties;

Donderdag 10 maart: Scholen versturen plaatsingsbrieven (en indien van toepassing de afwijzingsbrieven) per post (of 11 maart per mail);

Vrijdag 11 maart: Ouders beschikken over plaatsings- of afwijzingsbrief;

t/m 31 maart: Uiterste datum voor ouders om kenbaar te maken of zij van aangeboden plaats gebruik maken.

Belangrijk:  In verband met de voorjaarsvakantie is de sluitingsdatum van de aanmelding voor deze periode niet op de 1ste van de maand, maar op 22 februari.

 

Tweede plaatsing 2016-2017: voor kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2013

t/m 1 juni: Uiterste inleverdatum aanmelding;

2-3 juni: Scholen verwerken alle aanmeldingen in SR;

6-7 juni: Projectleiding controleert registraties in SR;

Maandag 13 juni: Scholen versturen plaatsingsbrieven (en indien van toepassing de afwijzingsbrieven) per post (of 14 juni per mail);

Dinsdag 14 juni: Ouders beschikken over plaatsings- of afwijzingsbrief;

30 juni: Uiterste datum voor ouders om kenbaar te maken of zij van aangeboden plaats gebruik maken.

 

Derde plaatsing 2016-2017: voor kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2013

t/m 1 nov: Uiterste inleverdatum aanmelding;

2-3 nov: Scholen afronding aanmeldingen in SR;

4-7 nov: Projectleiding controleert registraties;

Donderdag 10 nov: Scholen versturen plaatsingsbrieven (en indien van toepassing de afwijzingsbrieven) per post (of 11 nov. per mail);

Vrijdag 11 nov: Ouders beschikken over plaatsings- of afwijzingsbrief;

30 nov: Uiterste datum voor ouders om kenbaar te maken of zij van aangeboden plaats gebruik maken.