aanmelden

aanmeldformulier startende kleuters

Aanmelden

Aanmelden voor de basisschool kan alleen met een aanmeldformulier. Ouders met kinderen van 3 jaar ontvangen een brief van de gemeente Amsterdam met het aanmeldformulier. Een kind kan op elke basisschool in Amsterdam worden aangemeld. Wat moet u doen?

  1. Controleer of de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier kloppen
  2. Vul het formulier volledig in
  3. Zet de scholen van uw keuze in de juiste volgorde. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna nummer 2 etc.
  4. Onderteken het aanmeldformulier
  5. Lever het aanmeldformulier in bij de school van uw eerste keuze
  6. U ontvangt een bewijs van aanmelding. Het is belangrijk om te controleren of de gegevens op het aanmeldbewijs correct zijn.

Mocht u het originele formulier kwijt zijn geraakt dan vindt u hier een blanco formulier: Aanmeldformulier basisschool 2019-2020 DEF. blanco versie

Let op: op het aanmeldformulier dat u thuis heeft ontvangen staan uw adresgegevens en de geboortedatum van uw kind gedrukt. Als u het blanco aanmeldformulier gebruikt, moet u bewijzen meenemen die aantonen wat uw adres is en wat de geboortedatum is van uw kind. Als bewijs van woonadres kunt u uw koop/huuracte meenemen of een uittreksel van de gemeentelijke basisinformatie. Als bewijs van de geboortedatum kunt u het uittreksel geboorteregister meenemen.

 

Plaatsing voor schooljaar 2018-2019

NOVEMBER 2017 3de PLAATSING kinderen geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2015

t/m do. 1 nov.     Sluiting aanmeldingen van deze kinderen

1 en 2 nov.            Scholen hebben alle aanmeldingen voor deze periode in Scholenring verwerkt.

2 t/m 7 nov.          Projectleiding voert controle uit, neemt eventueel met school (en/of bestuur) contact op.

Do. 8 nov.             Om 9.30 uur plaatsing bij St. OOadA in aanwezigheid delegatie BBO.

Direct na de plaatsing beschikt elke school en schoolbestuur in Scholenring over de resultaten van de plaatsing.
Elk bestuur en school ontvangt per mail de hoofdlijnen van de resultaten van de plaatsing, plus het overzicht van de scholen met onbezette plaatsen.

Ma. 12 nov.          Scholen versturen per post plaatsingsbrieven; bij verzending per mail 13 november.

13 nov.                  Alle ouders van deze groep kinderen zijn in bezit van de plaatsings- of afwijzingsbrief.

t/m 30 nov.          Ouders/verzorgers maken kenbaar aan de school die de plaatsingsbrief verstuurd heeft of zij de aangeboden plaats accepteren.

 

BOVO-scholen:    Sluiting aanmeldingen vr. 28 september 2018
Plaatsing 4 oktober 2018

 

 

Plaatsingen voor schooljaar 2019-2020: Uitgevoerd in 3 plaatsingen in kalenderjaar 2019

Kinderen geboren 1 september 2015 t/m 31 augustus 2016

 

  Geboren tussen Sluitingsdata aanmelding Plaatsingsdata, gevolgd door bericht aan ouders Inschrijven
& intakegesprek
Start vierjarigen
1. 1 september t/m 31 december 2015 t/m wo. 6 maart 2019 Do. 14 maart 2019;18/19 maart bericht ouders Maart t/m 12 april 2019 Vanaf sept. 2019
1 januari t/m 30 april 2016 t/m wo. 5 juni 2019 Do. 13 juni 2019;17/18 juni bericht ouders Juni t/m 5 juli 2019 Vanaf 1 jan. 2020
3. 1 mei t/m 31 augustus 2016 t/m vr. 1 nov. 2019 Do. 7 nov. 201911/12 nov. bericht ouders t/m 3 december 2019 Vanaf 1 mei 2020

 

MAART 2019        1ste PLAATSING kinderen geboren tussen 1 september t/m 31 december 2015

t/m wo. 6 maart Sluiting aanmeldingen van deze kinderen

7 t/m 11 maart     Scholen hebben alle aanmeldingen voor deze periode in Scholenring verwerkt.

7 t/m 13 maart     Projectleiding voert controle uit, neemt eventueel met school (en/of bestuur) contact op.

12 maart                Proefplaatsing om 17.00 uur; sluiting Scholenring voor scholen.

Do. 14 maart        9.30 uur plaatsing bestuurskantoor STAIJ in aanwezigheid vertegenwoordigers van het BBO en gemeente

Direct na de plaatsing beschikt elke school en schoolbestuur in Scholenring over de resultaten van de plaatsing.
Elk bestuur en school ontvangt per mail de hoofdlijnen van de resultaten van de plaatsing, plus het overzicht van de scholen met onbezette plaatsen.

18 t/m 19 maart Alle ouders van deze kinderen zijn in bezit van de plaatsings- of afwijzingsbrief.

t/m 12 april          Ouders/verzorgers maken kenbaar aan de school die de plaatsingsbrief verstuurd heeft of zij de aangeboden plaats accepteren.

 

 

 

JUNI 2019            2de PLAATSING kinderen geboren tussen 1 januari t/m 30 april 2016

t/m wo. 5 juni     Sluiting aanmeldingen van deze kinderen

t/m 11 juni            Scholen hebben alle aanmeldingen voor deze periode in Scholenring verwerkt.

6 t/m 12 juni         Projectleiding voert controle uit, neemt eventueel met school (en/of bestuur) contact op.

12 juni                   Proefplaatsing om 17.00 uur; sluiting Scholenring voor scholen.

Do. 13 juni            9.30 uur plaatsing bestuurskantoor st. OOadA in aanwezigheid vertegenwoordigers van het                        BBO en gemeente.

Direct na de plaatsing beschikt elke school en schoolbestuur in Scholenring over de resultaten van de plaatsing.
Elk bestuur en school ontvangt per mail de hoofdlijnen van de resultaten van de plaatsing, plus het overzicht van de scholen met onbezette plaatsen.

  1. 17 /18 juni Alle ouders van deze kinderen zijn in bezit van de plaatsings- of afwijzingsbrief (mail/post).

t/m 5 juli               Ouders/verzorgers maken kenbaar aan de school die de plaatsingsbrief verstuurd heeft of zij de aangeboden plaats accepteren.
 

JULI                        BBO: scholenbestand voor schooljaar 2020-2021 vaststellen.

 

 

NOVEMBER 2019 3de PLAATSING kinderen  geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2016

t/m vr. 1 nov.      Sluiting aanmeldingen van deze kinderen

1 t/m 6 nov.          Scholen hebben alle aanmeldingen voor deze periode in Scholenring verwerkt.

2 t/m 7 nov.          Projectleiding voert controle uit, neemt eventueel met school (en/of bestuur) contact op.

6 nov.                     Proefplaatsing om 17.00 uur; sluiting Scholenring voor scholen.

  1. 7 nov. 9.30 uur plaatsing bestuurskantoor st. OOadA in aanwezigheid vertegenwoordigers van het BBO en gemeente.

Direct na de plaatsing beschikt elke school en schoolbestuur in Scholenring over de resultaten van de plaatsing.
Elk bestuur en school ontvangt per mail de hoofdlijnen van de resultaten van de plaatsing, plus het overzicht van de scholen met onbezette plaatsen.

11 t/m 12 nov.    Alle ouders van deze kinderen zijn in bezit van de plaatsings- of afwijzingsbrief (mail/post).

t/m 3 dec.            Ouders/verzorgers maken kenbaar aan de school die de plaatsingsbrief verstuurd heeft of zij de aangeboden plaats accepteren.