aanmelden

aanmeldformulier startende kleuters

Aanmelden

Aanmelden voor de basisschool kan alleen met een aanmeldformulier. Ouders met kinderen van 3 jaar ontvangen een brief van de gemeente Amsterdam met het aanmeldformulier. Een kind kan op elke basisschool in Amsterdam worden aangemeld. Wat moet u doen?

 1. Controleer of de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier kloppen
 2. Vul het formulier volledig in
 3. Zet de scholen van uw keuze in de juiste volgorde. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna nummer 2 etc.
 4. Onderteken het aanmeldformulier
 5. Lever het aanmeldformulier in bij de school van uw eerste keuze
 6. U ontvangt een bewijs van aanmelding. Het is belangrijk om te controleren of de gegevens op het aanmeldbewijs correct zijn.

Mocht u het originele formulier kwijt zijn geraakt dan vindt u hier een blanco formulier: Aanmeldformulier basisschool 2019-2020 DEF. blanco versie

Let op: op het aanmeldformulier dat u thuis heeft ontvangen staan uw adresgegevens en de geboortedatum van uw kind gedrukt. Als u het blanco aanmeldformulier gebruikt, moet u bewijzen meenemen die aantonen wat uw adres is en wat de geboortedatum is van uw kind. Als bewijs van woonadres kunt u uw koop/huuracte meenemen of een uittreksel van de gemeentelijke basisinformatie. Als bewijs van de geboortedatum kunt u het uittreksel geboorteregister meenemen.

 

Plaatsing voor schooljaar 2019-2020

 

 

NOVEMBER 2019 3de PLAATSING kinderen  geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2016

t/m vr. 1 nov.      Sluiting aanmeldingen van deze kinderen

1 t/m 6 nov.          Scholen hebben alle aanmeldingen voor deze periode in Scholenring verwerkt.

2 t/m 7 nov.          Projectleiding voert controle uit, neemt eventueel met school (en/of bestuur) contact op.

6 nov.                     Proefplaatsing om 17.00 uur; sluiting Scholenring voor scholen.

 1. 7 nov. 9.30 uur plaatsing bestuurskantoor st. OOadA in aanwezigheid vertegenwoordigers van het BBO en gemeente.

Direct na de plaatsing beschikt elke school en schoolbestuur in Scholenring over de resultaten van de plaatsing.
Elk bestuur en school ontvangt per mail de hoofdlijnen van de resultaten van de plaatsing, plus het overzicht van de scholen met onbezette plaatsen.

11 t/m 12 nov.    Alle ouders van deze kinderen zijn in bezit van de plaatsings- of afwijzingsbrief (mail/post).

t/m 3 dec.            Ouders/verzorgers maken kenbaar aan de school die de plaatsingsbrief verstuurd heeft of zij de aangeboden plaats accepteren.

 

Jaarplanning 2019-2020 (versie 27.06.2019)

 

 

Plaatsingen voor schooljaar 2020-2021: Uitgevoerd in 3 plaatsingen in kalenderjaar 2020

Kinderen geboren 1 september 2016 t/m 31 augustus 2017

 

  Geboren tussen Sluitingsdata aanmelding Plaatsingsdata, gevolgd door bericht aan ouders Inschrijven
& intakegesprek
Start vierjarigen
1. 1 september t/m 31 december 2016 t/m wo. 4 maart 2020 do. 12 maart 2020;

16/17 maart bericht ouders

Maart t/m 15 april 2019 Vanaf sept. 2020
2. 1 januari t/m 30 april 2017 t/m wo. 3 juni 2020 di. 9 juni 2020;

11/12 juni bericht ouders

Juni t/m 1 juli 2020 Vanaf 1 jan. 2021
3. 1 mei t/m 31 augustus 2017 t/m wo. 4 nov. 2020 do. 12 nov. 2020

16/17 nov. bericht ouders

t/m 18 december 2019 Vanaf 1 mei 2021

 

 

 

Agenda schooljaar 2019-2020

 

2019

JULI                        BBO: scholenbestand schooljaar 2020-2021 vaststellen.

 

OKTOBER               Scholen vernietigen aanmeldformulieren van kinderen die geboren zijn 1.09.2014 t/m 31.08.2015 (instroom 2018-2019)
N.B. Scholen die dit vorig jaar niet hebben gedaan, worden verzocht ook de aanmeldformulieren van alle voorgaande schooljaren te vernietigen, vanaf geboortedatum 1 juli 2011 t/m 31 augustus 2014.

 

NOVEMBER          

1 november         Nieuwe brochure + voorkeursformulier: informeren nieuwe doelgroep
–        Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2016 t/m 31 augustus 2017                                       ontvangen de brochure en het Voorkeursformulier voor de basisschool 2020-2021.

 • Scholenbestand 2020-2021 op Schoolwijzer.
 • Scholen nieuwe tekst over toelatingsbeleid op Schoolwebsite.

PLAATSING periode III schooljaar 2019-2020 geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2016

t/m vr. 1 nov.        Sluiting aanmeldingen (scholen tot di. 6 nov. 12.00 uur wijzigingen in Scholenring)
*Rond 1 oktober wordt herinneringskaart aan nog niet aangemelde kinderen gestuurd.

 1. 7 nov. 9.30 uur plaatsing op bestuurskantoor van st. OOadA

11 – 12 nov.         Alle ouders van deze kinderen zijn in bezit van de plaatsings- of afwijzingsbrief (mail/post)

t/m 3 dec.             Ouders maken aan de school waar zij de plaatsingsbrief van ontvangen hebben de aangeboden plaats te accepteren.

Plaatsingsdata bij de BOVO-scholen: sluiting vr. 4 oktober en plaatsing op 10 oktober.

 

2020

JANUARI

 

FEBRUARI

MAART               

11 maart               BBO: Jaarevaluatie toelatingsbeleid 2018-2019
w.o. evaluatie aanpassing plaatsingsmethodiek

PLAATSING periode I schooljaar 2020-2021 geboren tussen sept.-dec. 2016

t/m wo. 4 maart   Sluiting aanmeldingen (scholen tot di. 10 maart 12.00 uur wijzigingen in Scholenring)
*Rond 1 februari wordt herinneringskaart aan nog niet aangemelde kinderen gestuurd.

 1. 12 maart 9.30 uur plaatsing op bestuurskantoor van STAIJ

16 – 17 maart        Alle ouders van deze kinderen zijn in bezit van de plaatsings- of afwijzingsbrief (mail/post)

t/m 15 april          Ouders maken aan de school waar zij de plaatsingsbrief van ontvangen hebben de aangeboden plaats te accepteren.

Plaatsingsdata bij de BOVO-scholen: sluiting 7 februari 2020 en plaatsing op 13 februari 2020

APRIL

 

MEI

 

JUNI 2020            PLAATSING Periode II schooljaar 2020-2021 geboren 1 januari t/m 30 april 2017

t/m wo. 3 juni       Sluiting aanmeldingen (scholen tot ma. 8 juni 12.00 uur wijzigingen in Scholenring)
*Rond 1 mei wordt herinneringskaart aan nog niet aangemelde kinderen gestuurd.

 1. 9 juni 9.30 uur plaatsing op bestuurskantoor van STAIJ

11 – 12 juni           Alle ouders van deze kinderen zijn in bezit van de plaatsings- of afwijzingsbrief (mail/post)

t/m 2 juli                Ouders maken aan de school waar zij de plaatsingsbrief van ontvangen hebben de aangeboden plaats te accepteren.

Plaatsingsdata bij de BOVO-scholen: sluiting 17 april 2020 en plaatsing op 23 april 2020

10 juni                   BBO: Scholenbestand 2021-2022 vaststellen

 

OKTOBER               Scholen vernietigen aanmeldformulieren van kinderen die geboren zijn 1.09.2015 t/m 1.09.2016 (instroom 2019-2020)

 

NOVEMBER          

1 november         Nieuwe brochure + voorkeursformulier: informeren nieuwe doelgroep
–        Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2017 t/m 31 augustus 2018       ontvangen de brochure en het Voorkeursformulier voor de basisschool 2021-2022.

 • Scholenbestand 2021-2022 op Schoolwijzer.
 • Scholen nieuwe tekst over toelatingsbeleid op Schoolwebsite.


PLAATSING periode III schooljaar 2020-2021 geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017

t/m wo. 4 nov.      Sluiting aanmeldingen (scholen tot di. 10 nov. 12.00 uur wijzigingen in Scholenring)
*Rond 1 oktober wordt herinneringskaart aan nog niet aangemelde kinderen gestuurd.

 1. 12 nov. 9.30 uur plaatsing op bestuurskantoor van st. OOadA

16 – 17 nov.          Alle ouders van deze kinderen zijn in bezit van de plaatsings- of afwijzingsbrief (mail/post)

t/m 18 dec.           Ouders maken aan de school waar zij de plaatsingsbrief van ontvangen hebben de aangeboden plaats te accepteren.

Plaatsingsdata bij de BOVO-scholen: sluiting 2 oktober 2020 en plaatsing op 8 oktober 2020