informatie

aanmelden

 

Voor het eerst naar de basisschool

 

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn de basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid, waarmee een einde kwam aan verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.

Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

 

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid (oktober/november 2017.

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. De data van deze bijeenkomsten vindt u in de ouderagenda op deze site. Aanmelden voor een informatieochtend kan door een mail te sturen naar info@mkcdeamstel.nl. Het is raadzaam om verschillende scholen te bezoeken, zodat u goed kunt overwegen of onze school bij uw kind past.

 

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.


Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur heeft, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de bijbehorende kinderopvang/voorschool gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
 • Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

 

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op onze IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

 

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van bboamsterdam.nl

Ook kunt u dit op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015                                1 november 2018 (ouders worden op 13 november per mail geïnformeerd over de uitslag van de loting)
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2015   6 maart 2019 (ouders worden op 19 maart per mail geïnformeerd over de uitslag van de loting)
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2016   5 juni 2019 (ouders worden op 18 juni per mail geïnformeerd over de uitslag van de loting)
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2016    1 november 2019 (ouders worden op 12 november per mail geïnformeerd over de uitslag van de loting)

 

Een plaats op de basisschool

Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.; bij circa 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

 

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

 

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een oudere broer of zus op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
 2. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool
  die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
 3. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de
  school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
 4. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 5. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken.
Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 

 

 

 

 

Aanmelden

Aanmelden voor de basisschool kan alleen met een aanmeldformulier van BBO. Ouders met kinderen van 3 jaar ontvangen een brief van de gemeente Amsterdam met dit aanmeldformulier. Een kind kan op elke basisschool in Amsterdam worden aangemeld. Wat moet u doen?

 1. Controleer of de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier kloppen
 2. Vul het formulier volledig in
 3. Zet de scholen van uw keuze in de juiste volgorde. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna nummer 2 etc.
 4. Onderteken het aanmeldformulier
 5. Lever het aanmeldformulier in bij de school van uw eerste keuze
 6. U ontvangt een bewijs van aanmelding. Het is belangrijk om te controleren of de gegevens op het aanmeldbewijs correct zijn.

Mocht u het originele formulier kwijt zijn geraakt dan vindt u hier een blanco formulier: Aanmeldformulier basisschool 2016-2017 (zonder voorgedrukte naam en adres).

Let op: op het aanmeldformulier dat u thuis heeft ontvangen staan uw adresgegevens en de geboortedatum van uw kind gedrukt. Als u het blanco aanmeldformulier gebruikt, moet u bewijzen meenemen die aantonen wat uw adres is en wat de geboortedatum is van uw kind. Als bewijs van uw woonadres kunt u uw koop/huurakte meenemen of een uittreksel van de gemeentelijke basisinformatie. Als bewijs van de geboortedatum kunt u het uittreksel geboorteregister meenemen.

 

 

Plaatsing

De school van uw eerste keuze registreert de aanmeldingen in een centraal systeem. Daarna volgt de plaatsing. Heeft de school voldoende plaatsen voor het aantal aanmeldingen, dan wordt het kind automatisch geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan gelden de voorrangsregels. Een van de bekendste voorrangsregels is het feit dat broertjes en zusjes van kinderen die al naar de school gaan, voorrang krijgen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod.

 Inschrijven

Als uw kind geplaatst is op onze school ontvangt u van ons een brief. In deze brief is de uiterste inschrijfdatum vermeld. Let op dat u uw kind op tijd inschrijft! Een kind heeft pas definitief een plaats op school als het is ingeschreven.

 Naar school

Enkele weken voordat uw kind vier is zal de leerkracht van uw kind contact opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit gesprek worden ook de wenochtenden voor uw kind afgesproken, zodat uw kind voordat het écht naar school gaat alvast een kijkje kan nemen in de klas.

 Aanmelden zij-instroomkinderen

Ouders van mogelijke zij-instroomkinderen (ouders van kinderen die al vier jaar of ouder zijn en hun kind op onze school zouden willen plaatsen) verzoeken we om eerst een informatieochtend te bezoeken. Wij zijn een montessorischool waarop individueel gewerkt wordt, via ‘blended’ methodes, en we willen voorkomen dat ouders op onze school niet vinden wat ze zoeken. Als ouders denken dat de school past, en een plekje op onze school wensen, vragen we om eerst de directeur van de huidige school te vertellen dat aan overplaatsing gedacht wordt. Vervolgens bellen wij met de directeur, om te informeren naar een kind, en te horen wat de onderwijsbehoeften zijn, om in te kunnen schatten of wij een plekje in onze huidige groepen hebben voor een kind – wat afhangt van de onderwijsbehoeften van een kind maar ook van de groepssamenstelling van onze huidige groepen. Als we de kans aanwezig achten dat wij dat plekje hebben dat past bij een kind, nodigen we ouders samen met hun kind uit voor een gesprek, waarbij we wederzijdse verwachtingen uitspreken, en nagaan of wij het kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Pas daarna besluiten wij als school of wij een kind een plekje kunnen aanbieden. Belangrijke leidraad daarbij is of het kind van een montessorischool afkomstig is, omdat wij een hoge mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid vragen van de kinderen.

Deze procedure hanteren we omdat we erg veel aanvragen krijgen voor zij-instroom, en voor onze huidige kinderen en nieuwe kinderen het onderwijs willen bieden dat ze nodig hebben. Bovendien stappen ouders vaak over uit onvrede over de huidige school, en willen we voorkomen dat ook onze school op een teleurstelling uitloopt. De eerste stap is dus een bezoekje aan de informatieochtend. De overstap vindt in principe alleen plaats per zomervakantie, direct aan het begin van het nieuwe schooljaar.