informatie

Documenten

Schoolgids

De schoolgids van schooljaar 2018-2019 vindt u hier: Schoolgids 2018 2019 Montessorischool De AmstelDe schoolgids is goedgekeurd door de MR.

Inspectie

In juni 2016 is de Inspectie van het Onderwijs langs geweest. Het rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek vindt u hier:
rapport-van-bevindingen-kwaliteitsonderzoek

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Via deze link kunt u het Schoolondersteuningsprofiel van onze school lezen:
Schoolondersteuningsprofiel-De-Amstel-2018-2019

Schoolplan

Het schoolplan van De Amstel vindt u hier:

Schoolplan2016 2019 De Amstel STAIJ

Het sociaal veiligheidsplan vindt u hier:

Sociaal Veiligheidsplan De Amstel 2018-2019

Een document over privacy en de veiligheid van systemen vindt u hier:

Privacy