informatie

Documenten

Schoolgids

De schoolgids van schooljaar 2020-2021 vindt u hier:  Schoolgids 2020-2021 Montessorischool De Amstel.docx De schoolgids is goedgekeurd door de MR.

Inspectie

In juni 2016 is de Inspectie van het Onderwijs langs geweest. Het rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek vindt u hier:
rapport-van-bevindingen-kwaliteitsonderzoek

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Via deze link kunt u het Schoolondersteuningsprofiel van onze school lezen:
Schoolondersteuningsprofiel-De-Amstel-2018-2019

Schoolplan

Het schoolplan van De Amstel vindt u hier:Schoolgids 2020 Montessorischool De Amstel

Schoolplan Montessorischool De Amstel Staij 2019 2023

Het sociaal veiligheidsplan vindt u hier:

Sociaal Veiligheidsplan De Amstel 2019-2020

Een document over privacy en de veiligheid van systemen vindt u hier:

Privacy